Popis činnosti

Zber a preprava vedľajších živočíšnych produktov
Materiál kategórie 1, materiál kategórie 2 a materiál kategórie 3 v zmysle Nariadenia ES č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov.

Naša spoločnosť vykonáva zvoz VŽP z územia Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Poľskej republiky.

Pridelené úradné číslo : ŠVPS Bratislava, COLTR-03ZA-SK
č.k 2011/426-264