Zber a preprava vedľajších živočíšnych produktov

Kontakty

Názov organizácie: ASANÁCIA, s.r.o.
Sídlo : Ružová 1637, 010 01 Žilina
IČO: 36 750 204
IČ DPH: SK 2022337185

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd:Sro, Vložka.č.: 18730/L

Bankové spojenie : ČSOB, a.s. pobočka Martin
Číslo účtu : 4004809614/7500

 

Kontakty pre: Žilinský, Prešovský, Košický kraj a v okresoch Iľava, Myjava, Nové mesto N/V, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Zvolen:

Pevná linka: 041/565 4112 – 113
Mobil: 0903 700 007, 0904 238 581
Fax: 041/565 4110
E-mail: doprava@asanacia.sk

 

Kontakty pre: Pre Nitrianský, Trnavský, Bratislavský kraj a v okresoch Bánovce N/ B, Partizánske, Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš a Žiar N/ H.

Pevná linka: 037/6512 011
Mobil: 0911/752 938
Fax: 037/6512 026
E-mail: doprava1@asanacia.sk

Ako sa k nám dostanete?

„PREVADZKA v areáli VAS s.r.o.“

2024 © ASANÁCIA, s.r.o. Všetky práva vyhradené.