Zber a preprava vedľajších živočíšnych produktov

Dotácia na kadávery v súlade so Schémou štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu uhynutých hospodárskych zvierat je poskytovaná cez spracovateľa vedľajších živočíšnych produktov. Viac info nájdete na web-stránke kafilérie www.vas-ml.sk

Popis činnosti

Zber a preprava vedľajších živočíšnych produktov

Materiál kategórie 1, materiál kategórie 2 a materiál kategórie 3 v zmysle Nariadenia ES č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov.

Naša spoločnosť vykonáva zvoz VŽP z územia Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Poľskej republiky.

Pridelené úradné číslo : ŠVPS Bratislava, COLTR-03ZA-SK
č.k 2011/426-264

2024 © ASANÁCIA, s.r.o. Všetky práva vyhradené.